Služby

Zateplování rodinných domů

Poradíme a navrhneme Vám nejlepší řešení, při zateplení rodinných domů. Vyřidíme dotace a provedeme Vám zateplení. Zateplování rodinných domů v programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Zateplujeme polystyrénem nebo minerální vatou.

Sluneční kolektory a kotle na dřevěné peletky

Provádíme prodej, dodávku a slunečních kolektorů, montáž kotlů na biopaliva 

 

Provoz kotelen

Provozujeme kotelny Obecním úřadům a školám. Provoz zajišťujeme způsobem převzetí kotelny do správy přičemž nakupujume paliva, zajišťujeme veškeré služby, opravy a revize související s provozem kotelny a odběrateli účtujeme pouze za dodávku tepla.